ISO 9001:2015

posted in: Сертификати | 0
Сертифициран за разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти.