ISO 13485:2016

posted in: Сертификати | 0

Сертифициран за разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти за медицински изделия.