FLEXITRANSTORE има за цел да допринесе за развитието на общоевропейска преносна мрежа с висока гъвкавост и високи нива на взаимно свързване. Това ще улесни трансформацията на сегашния микс от производство на енергия чрез приемане на все по-голям дял от възобновяеми енергийни източници. Ще бъдат разработени, инсталирани, демонстрирани и тествани нови технологии за интелигентни мрежи, методи за контрол и съхранение и нови пазарни подходи, които ще внесат гъвкавост в европейската електроенергийна система.

FLEXITRANSTORE ще насърчава увеличаването на трансграничните потоци на електроенергия чрез валоризация на услугите за гъвкавост. Проектът приема национален и регионален подход, като признава необходимостта от безпроблемно интегриране на националните пазари, особено в мрежата на Югоизточна Европа, която все още не разполага с висока взаимосвързаност, каквато има останалата част от европейската мрежа.

Проектът FLEXITRANSTORE е в съответствие с 10-годишната пътна карта за научноизследователска и развойна дейност ETIP-SNET и Пътната карта за научни изследвания и развитие на ENTSO-E за периода 2017-2026 г., която идентифицира основните еволюции на енергийните системи през следващите десетилетия. Тези развития включват все по-нарастващо навлизане на разпределени възобновяеми източници и контролируеми разпределени товари. Целите на FLEXITRANSTORE допълват Пътните карти за НИРД и ще повлияят както на нови, така и на съществуващи участници на пазара. FLEXITRANSTORE ще осигури необходимия технически и пазарен напредък, за да улесни безопасното и безпроблемно преминаване към тази нова ера.

FLEXITRANSTORE ще разработи гъвкава енергийна мрежа от следващо поколение (FEG), която ще бъде интегрирана в европейския вътрешен енергиен пазар (IEM) чрез валоризация на услугите за гъвкавост. Тази FEG разглежда възможностите на енергийната система да поддържа непрекъсната услуга в лицето на бързи и големи промени в търсенето или предлагането. По този начин инфраструктурата на пазара на едро и новите бизнес модели в рамките на този интегриран ФЕГ следва да бъдат модернизирани до мрежови играчи, предлагащи стимули за присъединяване към нови, като същевременно демонстрират нови бизнес перспективи за трансгранично управление на ресурси и търговия с енергия.

FLEXITRANSTORE ще трансформира европейската енергийна система чрез интервенции, насочени към цялата верига на енергийната стойност.

За повече информация, моля посетете сайта на проекта FLEXITRANSTORE  http://www.flexitranstore.eu/