QRL е електронен видео архив за хирургични операции на офталмологични клиники.
Проектът е разработен чрез средата Visual Studio на Microsoft© като уеб приложение, използвайки технологията ASP.NET. Потребителската част е уеб сайт, а интерфейсът е на български език.