Електронен регистър на пациенти с белодробна артериална хипертония – Клиника по кардиология УМБАЛ Света Анна, София.

CardioPAH е уеб-базирано приложение за проследяване на пациенти с белодробна артериална хипертония. Целта е да се систематизират данните за пациентите и резултатите от тях.

Пациентите / изследванията са показани в списък и могат да се търсят по критерии. Пациентите / изследванията могат да се добавят, редактират и изтриват в зависимост от ролята на потребителя. Администраторите добавят, редактират и изтриват потребители на системата. Има функционалност за създаване на статистика и анализи. Изследванията могат да бъдат експортирани във формат PDF.