SC PACS системата се състои от няколко основни продукта : SC PACS Server, SC PACS Viewer, SC PACS Web Viewer и SC PACS Mobile. Тази система служи за електронен пренос, преглед и архивиране на медицински изображения в клиники и болници. Софтуерна Компания е внедрила това решение в 40 големи болници в България и има потенциал за по-нататъшно международно разширяване.

Софтуерът работи с бази данни от файлове в DICOM стандарт и предлага функции за съхранение, обработка и пренос на медицински изображения. SC PACS осигурява локален (вътрешно болничен) и дистанционен (извън болницата) достъп до медицински образни изследвания, като в същото време подсигурява сигурност на данните и защитен достъп. Системата свързва техническите специалисти с лекарите по интернет и им дава възможност за достъп и работа по медицинските изображения на пациентите от отдалечени места.

SC PACS предлага отлични възможности за 3D, статистика, телемедицина, както и последваща обработка. Към SC PACS има мобилно приложение и облачно решение.

Линк към SC PACS сайта: http://pacs.bg