Neuromarketing е десктоп приложение за анализиране на вниманието на човек, гледащ специализиран видео материал. За целта се използва Emotiv EPOC Neuroheadset устройство като се извършва проследяване на EEG от спектъра в ниския честотен диапазон 10Hz 3.5Hz – 30Hz12Hz.
Приложението е предназначено за систематизиране на данни и резултати от проведените изследвания. То се стартира от флаш-диск памет и не изисква допълнително инсталиран софтуер на клиентската машина.
Проектът е разработен чрез средата Visual Studio на Microsoft© като десктоп приложение, използвайки технологията .NET – Windows Forms. Потребителската част е във форма на диалогово/wizard/ приложение, работещо на няколко последователни стъпки.
Графично-потребителският интерфейс на приложението е на български език.