EnergyShield улавя нуждите на операторите на електрическа енергия и енергийна система (EPES) и комбинира най-новите технологии за оценка на уязвимостта, надзор и защита, за да изготви защитен набор от инструменти.

  • Адаптира и подобрява на наличните строителни инструменти (оценка, мониторинг и защита, възстановяване), за да се подкрепят нуждите на EPES сектора
  • Интегрира подобрените инструменти за киберсигурност в цялостно решение с възможности за оценка, мониторинг / защита и обучение / споделяне, които работят синергично
  • Валидира практическата стойност на EnergyShield инструментариума в демонстрации, включващи заинтересовани страни от EPES
  • Разработва най-добри практики, насоки и методологии в подкрепа на внедряването на решението и насърчаване на широкото приемане на резултатите от проекта в сектора EPES

Линк към сайта на проекта: https://energy-shield.eu/