Този проект има официалното наименование „ Разработка и демонстрация на динамична, уеб-базирана платформа за оценка на възобновяеми източници“ и беше финансиран от Европейската Комисия. Целта на проекта е създаването на уеб портал, който автоматично да идентифицира и измерва сградни покриви от даден район и да прави оценка доколо подходящи са те за инсталиране на соларни системи (фотоволтаични или солартермални/ слънчеви топлинни системи), колко ще струва и каква в възвръщаемостта на инвестицията в соларната инсталация.

Софтуерна Компания ЕООД имаше за задача да разработи портала и да интегрира всички данни и калкулации в единен уебсайт. Тази работа включи:

  • свързани бази данни от адреси, географски координати и лидар данни
  • стандартен и опростен потребителски интерфейс
  • автоматично изчисляване на наличната покривна площ за даден адрес или географски координати
  • предоставяне на подробни оферти и цени
  • интеграция на изчисления и генериране на доклади

Линк към сайта на проекта : https://cordis.europa.eu/project/id/286161/reporting