Електронен регистър на пациенти със сърдечна амилоидоза в България – Интернет платформа за регистриране на пациенти и техните изследвания, визуализация на ехографски и магнитно-резонансни изображения, анализ на данни и експорт.

Модулът за управление на пациенти може да бъде достъпен с профила на мениджър, кардиолог или рентгенолог и специалист по нуклеарна медицина. Началната страница на модула съдържа таблица на съществуващите пациенти и бутон за добавяне на нов. Всеки ред в таблицата съдържа данни за пациента и бутони за действие, които се различават в различните роли. Кардиолозите и рентгенолозите имат само един бутон, който служи за избор на пациента и отваря страница за добавяне на изследване (съответно кардиологично изследване или магнитен резонанс). Мениджърът разполага с двойка бутони, за да добави и двата вида изследвания, както и двойка бутони за редактиране и изтриване на пациента.

Достъпът до различните страници на модула за оценка на пациента зависи от ролята на потребителя. Кардиолозите имат достъп до страници за листване, добавяне и редактиране на кардио изследвания, а рентгенолозите, за листване, добавяне и редактиране на магнитни изследвания. Мениджърите имат достъп до страниците за двата типа, включително възможността за изтриване на изследвания.

Медицински изображения могат да бъдат качени за изследванията и след това да бъдат разглеждани и обработвани от уеб вюър модула. Също така има модул Статистика с представяне на данните в таблица и диаграма