Работихме по този проект като част от международен екип, ръководен от фирма в САЩ. В този екип създадохме приложение за подпомагане вземането на решения с множество възможности за анализ и визуализация на данни в рамките на бизнес анализа. Проектът се основава на COM технологиите и услугите на Microsoft Analysis. Той е акредитиран от Майкрософт като продукт, който отговаря на изискванията на Microsoft Data Warehousing Alliance и е включен в техния уебсайт.