Разработихме лесна за ползване счетоводна система за малки и средни предприятия в САЩ. Системата включва следните модули: главната счетоводна книга, вземания по сметки, инвентаризация, продажби, задължения, поръчки и заплати.