Интернет платформа за скринингови изследвания за акромегалия.
Платформата разполага с голяма база данни с информация, която може лесно да се персонализира според състоянието на пациента.
Служи за систематизиране на данните за пациентите и резултатите от изследванията им. Приложението е достъпно в Интернет през най-често използваните интернет браузъри и не изисква никакъв допълнителен инсталиран софтуер на клиентската машина.
База данни се намира в облак, собственост на Софтуерна Компания ЕООД, съхраняваща образните изследвания, както и демографските данни за пациентите обект на клиничното проучване. Достъп до платформата се осъществява с индивидуални име и парола на лекар специалист, предварително създадени в системата.