Облачната интернет платформа за изчисляване на средната жлезиста доза (СЖД) при мамография служи за систематизиране на данните за мамографските апарати в болниците и резултатите при изчисляване на средна жлезиста доза на пациентите. Платформата разполага с голяма база данни с информация за мамографски уредби в различни болнични заведения и характеристиките им, както и с резултати от пресмятане на СЖД на пациенти и фантоми.