SC BI е система за анализ на големи бази данни с кубична структура. SC BI визуализира получените резултати под формата на диаграми и таблици, като използва гъвкави техники на многомерните заявки и записва заявките в универсалния XML формат.

SC BI е разработена така, че да съответства на последните тенденции в обработката на данни – OLAP (On-Line Analytical Processing) и Data mining. С помощта на приятелски интерфейс, ясни и опростени средства за визуализация и помощници, SC BI преодолява излишното усложнение, което е типично за други продукти за анализ на данни. Модулите на SC BI могат да работят с различни OLAP кубчета едновременно, което е приоритет на този продукт.

SC BI е предназначена да автоматизира процеса на откриване на важни тенденции, отношения и правила в многомерната база данни.

Линк към демонстрационния сайт: https://scbi.novotika.com/SCBIPT/SCBIPvTb