Създадохме две библиотеки за разработка на софтуер, базирани на контролите, използвани в приложението OLAP. Първиата е за 3D визуализации: контролите използваха OpenGL за визуализиране на икономически данни. Втората библиотека за разработка на софтуер е предназначена за работа с услугите за анализ на Microsoft (Microsoft Analysis services): тя съдържа контролите за визуализация и контролите за свързване и извличане на данни от OLAP източника. Създадохме примери с различни програмни инструменти.