LCS е електронна платформа към скринингова програма „ЗАЕДНО СРЕЩУ РАКА НА БЕЛИЯ ДРОБ“.
Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта се изследва пилотна група от пациенти и се анализират резултатите – медицински и икономически, което представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво.