Софтуерна компания участва в изложението KEY Energy Transition Expo в Римини

posted in: Новини | 0

1 March 2024

Софтуерна компания ООД участва като част от българска делегация в изложението KEY Energy Transition Expo, което се проведе от 28 февруари до 1 март 2024 г. в Римини, Италия. Това изложение е най-важното европейско събитие, посветено на технологии, услуги, интегрирани решения за енергийна ефективност и възобновяеми енергии в Италия и Средиземноморския басейн. То беше организирано от Italian Exhibition Group, организация с призната репутация, работеща повече от седемдесет години.

В своите встъпителни бележки Джилберто Пичето Фратин, италиански министър на околната среда и енергийната сигурност, отрази натрупания опит и ентусиазма, който характеризира взаимодействието между квалифицирани професионални оператори от цял свят.

Софтуерна компания беше поканена в българската делегация от инж. Кирил Желязков, председател на Българската браншова асоциация по електронна индустрия и информатика. Асоциацията  е организация с нестопанска цел от компании, занимаващи се с разработка, производство, разпространение и сервизна поддръжка на електронна и изчислителна техника и софтуер.

Тази година изложението привлече още повече международни участници с една трета от изложителите, идващи от чужбина, както и над 500 топ бизнесмени и делегации от 57 държави. Това, което обяснява привлекателността на KEY, е фактът, че изложението предоставя пълен преглед на състоянието на енергийния преход, представяйки организации, компании и стартиращи фирми, допринасящи за енергийния преход в различни области. За Софтуерна компания ООД области на интерес бяха: енергийна ефективност за промишлеността, авангардни технически решения, ИТ услуги и дигитализация. Интегрираната стратегия за интернационализация на KEY прави събитието отправна точка за съседните на Европа региони. Северна Африка, Африка на юг от Сахара, Източна Европа и Балканите бяха най-активно представените области. В Африка, например, KEY си сътрудничи интензивно с международни институции като Renewable Energy Solutions for Africa (Res4Africa), Business Council for Africa и Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Това позволява както на доставчиците на услуги, така и на потребителите да увеличат допълнително прилагането на иновативни технологии и решения за енергийния преход.

От своя страна, Софтуерна компания ООД  (СК ООД) си сътрудничи успешно с европейски и африкански партньори по различни теми, включително зелена енергия и енергийна ефективност, ядрена безопасност и сигурност и др. Осем африкански държави, а именно Танзания, Замбия, Зимбабве, Малави, Южна Африка, ДР Конго, Мозамбик и Мадагаскар, използват проектираната от компанията уеб-базирана система за проследяване на информация и  обмен на данни за транспортирането през националните граници на концентрат от уранова руда и на други радиоактивни материали. Освен това СК ООД, съвместно с европейски и национални партньори, е разработила редица проекти целящи да улеснят достъпа до енергия, използването на възобновяеми източници и осигуряването на енергийна сигурност.