Онлайн обучения помагат на нови страни да се присъединят към регионално проследяване на транспортирането на радиоактивни материали

posted in: Новини | 0

9 март 2021 г., София / Нур-Султан.

„Софтуерна компания“ ЕООД и ISTC започнаха нов кръг от обучения по инсталиране, използване и поддръжка на Информационната система за проследяване (ITS) като част от проект MC 5.01 15B. Поради ограничения на пътуванията по време на настоящата глобална здравна криза, обученията ще се провеждат виртуално, чрез платформата Zoom. Обученията ще се проведат през март и април в две части: в предварителните ще участват по един или двама ИТ специалисти от държава, които ще създадат мрежата и ще подготвят начина на действие за редовните обучения, които ще включват по-големи групи обучаващи се. Курсовете за участници от ДРК и Мадагаскар ще се проведат на френски, а тези за участници от Мозамбик и Зимбабве – на английски.
На 8 и 9 март ИТ експертите от Мозамбик са първите, които започват онлайн предварителното обучение с презентации и практически упражнения за настройване на неговото разполагане на оборудването: работна станция, GPS устройства, мобилни телефони и използване на съответната документация. За да осигури лесен и гладък процес на обучение, „Софтуерна компания“ ЕООД е подготвила набор от учебни материали, включващи презентации на Power Point, обяснителни бележки и ръководства за потребителите за различните роли, които националните експерти играят, докато използват ITS. Обучаващите се ще трябва да издържат изпит, който оценява новите им умения за работа с ръководствата на потребителите, знанията им за процедурите за влизане в ITS, способността им да работят в модул GPS устройства, проверка на връзката на устройството и работа с мобилно приложение. Практическите упражнения имат за цел да увеличат способността на участниците да решават проблеми с GPS връзка и да придобият по-добро разбиране за мобилното приложение ITS.
Системата за проследяване на информация (ITS) – ключов компонент на проект MC 5.01 15B – е замислена като обща уеб базирана платформа за обмен на данни и наблюдение на транспортирането на концентрат на уранова руда и други радиоактивни материали в рамките на и през границите на няколко южноафрикански държави. От 2020 г. ITS вече се използва от съответните национални образувания в Южна Африка, Танзания и Замбия. През 2021 г. към мрежата ще се присъединят Мозамбик, ДР Конго, Зимбабве и Мадагаскар.