FLEXITRANSTORE в клъстеринг срещата на проектите за електропреносната мрежа

posted in: Новини | 0

19 фервруари 2019, Брюксел.

FLEXITRANSTORE взе участие в клъстеринг срещата на проектите за електропреносната мрежа.

Срещата се проведе в Брюксел на 19 февруари и бе организирана от INEA.

Участващите проекти демонстрираха своя напредък и постиженията си. Акцентът беше поставен върху идентифицирането на синергиите между различните проекти, които биха могли да засилят сътрудничеството и разпространението на резултатите.