Внедряването на ITS непрекъснато напредва в страните от Южна Африка

posted in: Новини | 0

26 март 2021 г., София

След онлайн обучението на 8 и 9 март за експерти в Мозамбик, Софтуерна компания EООД проведе още две онлайн сесии за ИТ персонал от ДР Конго на 11 и 12 март със симултанен превод на френски и от Зимбабве на 17 и 18 март.

Габриела Митева, експерт от Софтуерна компания ЕООД: Всички тези събития имаха по двама участници, със следния дневен ред: теоретична част, където обяснихме различните компоненти и съответните им функционалности; практическа работа, при която участниците сами настройват и експлоатират оборудването с наше ръководство; онлайн изпит, под формата на тест с множество възможности за избор, положен на нашата платформа за обучение. Всички участници са показали отлични резултати в тестовете и са получили сертификати за завършване.

Оборудването е тествано и настроено и агенциите във всяко отношение са готови за редовните обучения, продължава Митева. Всички тракери са разположени и регистрирани в Информационната система за проследяване (ITS); на мобилните телефони е инсталирано приложението ITS Track; в резултат на това всички компоненти на ITS са свързани и готови за работа.

По време на обученията, обяснява Митева, ние използваме нашите сървъри за обучение, които са идентични със сървъра в TAEC – Arusha. Участниците първо ще овладеят своите умения в платформата за обучение и след приключване на обученията ще получат идентификационни данни за функционалната ITS система в реално време. Добавихме раздел „База знания“ в нашия сайт за обучение, където всички регистрирани потребители имат достъп до учебните материали, софтуерни драйвери и ръководства за потребителя.

По време на нашата работа получихме страхотна обратна връзка и идентифицирахме начини да направим системата ITS още по-лесна за ползване, казва Габриела Митева от софтуерната компания.

Следващите редовни обучения ще бъдат проведени, както следва: 5 април до 9 април с ДРК, 12 април до 16 април със Зимбабве, 10 май до 14 май с Мозамбик.