Софтуерна компания беше призната за ключов иноватор в разработването на „NetApp с две VNFs за прецизен мониторинг на разпределено генериране на ниво msec и за позволяване на предсказуема поддръжка“

posted in: Новини | 0

14 февруари 2023

Иновацията „NetApp с две VNFs за прецизен мониторинг на разпределено генериране на ниво msec и за позволяване на предсказуема поддръжка“, разработена във финансирания от ЕС проект за изследвания и иновации SMART5GRID, е публикувана на публичния уебсайт на Innovation Radar: https://www.innoradar.eu/innovation/48971.
„Софтуерна компания“ беше призната за „ключов иноватор“ в разработването на тази иновация.