Софтуерна Компания ООД участва в специализиран семинар „ВЕИ – добри практики и нови възможности за финансиране“

posted in: Новини | 0

7 март 2024

На 7 март 2024 Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) – Русе организира специализирано събитие под надслов: „ВЕИ – добри практики и нови възможности за финансиране“, посветено на въвеждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от малкия и среден бизнес. Софтуерна Компания бе сред фирмите и държавните учреждения, проявили интерес към този семинар.

Събитието бе осъществено в рамките на проекта «SMEnergy» по програмата на ЕС за междурегионално сътрудничество, в конкретния случай – между  страни от поречието на река Дунав. Представените презентации и дискусиите потвърдиха заключението на едно скорошно експертно проучване, а именно, че три-четвърти от европейските МСП се стремят към бързо преминаване към възобновяема енергия, за да останат конкурентноспособни. В частност предоставена бе информация за новата програма “Enterprise Europe Network (EENergy) ” за грантово финансиране на разходи за снижаване на енергийни разходи.

Софтуерна Компания ООД разполага с положителен опит във внедряването и експлоатацията на вятърни турбини, и има интерес към новите технологии за подобряване на енергийната ефективност.