Софтуерна компания е домакин на обучения за ITS за ДРК, Замбия и Зимбабве

posted in: Новини | 0

15 ноември 2021

От 15 до 19 ноември 2021 г. партньорът на ISTC, Софтуерна компания, беше домакин на обучителен семинар по проект MC5.01/15B „Подкрепа на южноафриканските държави в ядрената безопасност и предпазни мерки“, финансиран от Инструмента на Европейския съюз за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Основен фокус на обучението ще бъде върху внедряването на Web-системата, която е насочена към повишаване на безопасността и сигурността при транспортиране на ядрени и радиоактивни материали. Обучението се провежда в сътрудничество с Органа за радиационна защита на Зимбабве, Органа за радиационна защита на Замбия и Националния комитет за защита от йонизиращи лъчения на Демократична република Конго.

Д-р Бостер Диърсън Севила, изпълнителен директор на Органа за радиационна защита, Замбия, направи официалните встъпителни бележки от името на бригаден генерал д-р Адриан Малея, председател на борда на RPA. Той подчерта важността на сътрудничеството по безопасността на ядрения транспорт в региона на ЮАОР и определи системата за проследяване на информацията (ITS) като чудесен пример за ИТ инструмент, който помага и дава възможност на превозвачите. Г-н Justice Chipuru, изпълнителен директор, -Органът за радиационна защита на Зимбабве, приветства учебните събития и благодари на ISTC и Software Company за оказаната помощ за изграждане на капацитет и въвеждане на ИТ инструменти в работата на южноафриканските ядрени регулатори. Проф. Флоримонд Нямага Кабанда, президент на Националния комитет за защита от йонизиращи лъчения, Демократична република Конго, повтори думите на признателност към организаторите на обучението и потвърди значението и полезността му.

Във встъпителното си слово г-н Николай Пълов, главен изпълнителен директор, Софтуерна компания, отбеляза, че ITS е разработен в съответствие с Техническото задание на проекта, но по-късно е разширен в повече страни и е придобил допълнителни функционалности в съответствие с исканията на крайните потребители – участващите държави-членки на ЮАОР.

Участниците бяха поздравени от името на ISTC и от Камен Величков, старши програмен мениджър и дипломатически съветник.

Осемдесет и шест участници в обучението ще бъдат привлечени от всички ключови заинтересовани страни, които играят жизненоважна роля в транспортната индустрия, с основен фокус върху превозвачите на опасни товари и митническите служители, разположени в граничните зони. Обучението е насочено както към правителствени, така и към неправителствени организации. Списъкът от ГРУПА А включва транспортни/куриерски фирми и заинтересовани страни в транспортирането на RAM и ядрени материали. Списъците от ГРУПА Б съдържат служители на ядрените регулатори на ДРК, Замбия и Зимбабве, съответно. Целите на обучението включват разбиране на принципите на работа на ИТС системата; работа с основните модули на системата и нейната основна функционалност; работа с мобилното приложение; законови изисквания при транспортиране на УПЦ и RAM.