С онлайн обучението на експерти от Мозамбик завършва внедряването на ITS в осем държави от Южна Африка

posted in: Новини | 0

17 Май 2021

Обучението с 9 участници от Agência Nacional de Energia Atômica (ANEA – Мозамбикската национална агенция за атомна енергия) беше проведено дистанционно от 10 май до 14 май и включваше теоретична и практическа работа по всички модули на платформата. След като целият материал беше покрит за четири дни, в последния ден от обучението беше проведена демонстрация в реално време, включително превозно средство с тракери на борда, което преминава по предварително определен маршрут извън Мапуто, симулирайки действителна пратка. Участниците бяха много инициативни както в дискусиите, така и в практическата работа със системата и завършиха успешно онлайн изпита със среден резултат от 88%. Всички те получиха сертификати за завършен проект. С тези последни два кръга от обучение по ИТС бяха постигнати целите за изпълнение на проект MC 5.01 15B, Подкрепа за южноафриканските държави в областта на ядрената безопасност и гаранциите.