Мадагаскар се присъединява към ITS по проект на ЕС MC 5.01 15B, свързване на вътрешния и морския мониторинг на доставките

posted in: Новини | 0

04 Май 2021

Мадагаскар стана седмият южноафриканскa държава, която инсталира ITS, разработена от Software Company Ltd., по проект на ЕС 5.01 15B: Подкрепа за южноафриканските държави в ядрената безопасност и гаранции. Участието на Мадагаскар в проекта се ръководи от националния регулатор на ядрената енергия – Института за национални науки и техники на нуклеарите (INSTN-Мадагаскар).

Предварителното обучение за използването на системата с двама участници от INSTN се проведе на 21 и 22 април 2021 г. Редовното обучение беше проведено дистанционно от 23 април до 29 април с 11 участници от пет различни организации: Centre de Fusion d’Informations Maritimes (CFIM), INSTN и транспортните оператори SOCOTEC, RIO TINTO Qit Madagascar Minerals и LAGEOTEC.

Списъкът с участниците е показателен за двете специфични характеристики на Мадагаскар като част от ITS. Първият е присъствието на експерти от Maritime Information Fusion Centre, ключова институция, която включва представители на няколко държавни агенции с дял в CBRN сигурността. CFIM е определената координационна точка за платформата за регионална информационна система на Индийския океан (IORIS), уеб базиран инструмент за морска координация и обмен на информация, достъпен за регионални и национални мулти-агенции. В основната си функция IORIS предоставя на морските центрове средства за планиране и координиране на морските операции, като също така предлага командни и контролни функции за управление на кризи / инциденти. Центровете за сливане на информация също могат да използват инструмента за споделяне на информация и разпространение на обогатени данни. Следователно ITS установи чрез CFIM връзка между автомобилния и морския транспорт, която може да улесни допълняемостта на действията и да умножи неговата ефективност.

На второ място, група от обучаемите са от оператори от минни и транспортни компании, които служат като получатели във веригата за доставка на радиоактивни материали. Мадагаскар няма реактори или генериращи ядрена енергия. Той има само радиологично приложение в медицината, промишлеността и научните изследвания. Има добив на монацитови руди за износ. Антананариво е изправено пред предизвикателството да преразгледа своята правна рамка. Съществуващият закон се занимава само с въпроси, свързани с безопасността. В новия проект – който ще бъде внесен в Парламента през октомври 2021 г. – са включени сигурността, предпазните мерки и отговорността. Операторите са основният адресат на изискванията за сигурност, поради което участието им като заинтересовани страни в приложението на ИТС е изключително важно.

Както при други франкофонски държави, Софтуерна компания ООД проведе обучението на Мадагаскар на френски език. Експерти от разработчика представиха всички модули на системата. Те получиха вълнуващи отзиви и обсъдиха бъдещите модификации в платформата със заинтересованите страни в съответствие с техните нужди.

Резултатите бяха отлични, заяви г-н Николай Палов, главен изпълнителен директор, Софтуерна компания, в заключителната си реч на церемонията по връчване на сертификата. Деветдесет процента от участниците са набрали 75 или повече процента на изходния изпит.

Доктор Joseph Lucien Zafimanjato, директорът на Института за национални науки и техники на нуклеарите (INSTN-Мадагаскар), благодари на Европейския съюз, МНТЦ и Софтуена Компания за помощта и техническата поддръжка на обучението. Tова ще увеличи, както капацитета на човешките ресурси, така и техническите възможности на Мадагаскар. Съединяването на две системи за наблюдение – вътрешна, ITS и морска, IORIS, – на територията на острова ще позволи на страната да играе все по-важна регионална роля в ядрената безопасност и сигурност.