ITS oбучение бе проведено в Ливингстън, Замбия

posted in: Новини | 0

9-13 декември 2019, Ливингстън.

Обучението по ITS беше проведено в конферентна зала на хотел „Авани“, осигурено от Орган за защита от радиация (RPA) Замбия.
В обучението участваха представители на две африкански държави (Зимбабве и Замбия). 33 обучаващи се посетиха тридневния курс, воден от квалифицирани инструктори от Софтуерна компания EООД.
За да се постигнат целите по програмата за обучение на Софтуерна компания, беше разработена задълбочена методология за обучение на целевата аудитория. Обучението се състоеше от тридневен блок с инструкции и включваше различни материали за обучение и сценарии. Накрая беше направен тест, за да се осигури овладяването на концепциите и целите на обучението.
Учебните материали включваха няколко PowerPoint презентации и сценарии, предназначени да позволят на обучаващите се да прилагат различните функционалности на ITS, както и заключителен тест.
Инструкторът преподаваше ITS фреймуърка и концепциите от слайд презентации. На различни интервали по време на обучението инструкторът представяше сценарии на обучаващите се, които бяха разделени на групи, за да завършат и да обсъдят своите решения. На класа беше дадена възможност за въпроси и отговори.
Изпитът се проведе в края на последния ден от обучението. Той беше съставен от двадесет въпроса, като за успешно преминаване беше нужно да се отговори правилно на най-малко петнадесет въпроса. Преминалите успешно получиха сертификат.