Предизвикателства в индустрията – AICAD_SC разпознаване на жестове

posted in: Новини | 0

29 март 2022

„Софтуерна компания“ представи резултатите си в проекта Bonseyes по време на хакатон в Болоня.
BonsAPPs е сервизен слой, който е продължение на финансирания от ЕС проект Bonseyes и предлага серия от модулни услуги – като експериментиране, компресиране на модели, оптимизация, сравнителен анализ и внедряване на хардуер и сигурност, които ще увеличат използването на ИИ сред предприятията и МСП , които в момента нямат вътрешни възможности за иновации.
„Софтуерна компания“ представи алгоритъм, който предвижда жестове на ръцете с помощта на евтина термокамера с ниска разделителна способност. Той постига 95,9% точност на класификация и 83% точност на откриване на mAP, докато неговият конвейер за обработка има латентност от само един кадър, адаптира NN и се внедрява на BonsAPPs.