SC BI е разработена така, че да съответства на последните тенденции в обработката на данни – OLAP (On-Line Analytical Processing) и Data mining. С помощта на приятелски интерфейс, ясни и опростени средства за визуализация и помощници, SC BI преодолява излишното усложнение, което е типично за други продукти за анализ на данни. Модулите на SC BI могат да работят с различни OLAP кубчета едновременно, което е приоритет на този продукт.

SC BI е предназначена да автоматизира процеса на откриване на важни тенденции, отношения и правила в многомерната база данни.

Основни характеристики на SC BI

Система за анализ на големи бази данни с кубична структура.

Визуализира получените резултати под формата на графики и таблици, използвайки гъвкави техники на многомерните заявки.

Анализира данните от най-популярните алгоритми за извличане на данни – дървета на решенията и клъстеринг.

Запазва заявките от универсалния XML формат.

Основни модули на SC BI

OLAP – използва се за интуитивен анализ на базата данни. Той има гъвкава функционалност за създаване на многомерни заявки към базата данни. Той дава възможност да се визуализира резултата от текущата заявка под формата на таблица, 2D и 3D диаграма.

Decision trees – намиране на зависимости в данните си с помощта на алгоритъма Дърво на решенията.

Clustering – намиране на зависимости в данните с помощта на алгоритъма Клъстеринг.