„Софтуерна компания“ ООД предлага пълен цикъл на тестване и осигуряване на качеството за десктоп и мобилни приложения.

„Софтуерна компания“ ООД предлага отличен екип от инженери по осигуряване на качеството с практически опит и опит в процесите по осигуряване на качеството и различните методики и инструменти за тестване, които непрекъснато се проучват, прилагат и усвояват в реални проекти. Екипът предоставя професионални услуги в областта на осигуряване на качеството, започвайки от консултации, планиране и изпълнение на тестове, до отчетност и контрол на качеството през целия жизнен цикъл на проекта.

Нашият начин на работа включва тясно сътрудничество с клиента за идентифициране на функционални и нефункционални изисквания, създаване на качествени сценарии за тестване на потребителите, определяне на обхвата и изискванията за ресурсите, както и разработване на взаимно съгласуван план на проекта. Резултатите от проекта са строго документирани в редовните отчети на проекта и са последвани от система за проследяване на грешки.

От създаването си „Софтуерна компания“ ООД започва изграждането на собствена система за управление на качеството, използвайки глобален опит и добри практики, за да осигури работещ механизъм за осигуряване на качеството и цялостното изпълнение на ИТ проекти.

Опитни тестери са неразделна част от всеки проект, по който работим, за да гарантираме, че резултатите отговарят на най-строгите стандарти за качество.

„Софтуерна компания“ ООД разполага с чудесен екип от инженери по качеството с практически опит и експертиза в процесите по осигуряване на качеството и различните методики и инструменти за тестване, които непрекъснато се проучват, прилагат и усвояват в реални проекти. Екипът предоставя професионални услуги в областта на осигуряване на качеството, започвайки от консултации, планиране и изпълнение на тестове, до отчетност и контрол на качеството през целия жизнен цикъл на проекта.