Въпреки, че има голямо разнообразие от софтуерни продукти, решения и специфични вертикални разработки, много често компаниите имат нужда от тясно специализирано софтуерно решение, различно от съществуващите на пазара. Софтуерна компания ООД проектира и създава такива решения, които отговарят на специфичните цели на клиента, използвайки опита и професионализма на софтуерните си инженери, специализирани в различни технологични профили.

Решенията, които изграждаме се отличават с високо качество, надеждност, гъвкавост и скалируемост, за да бъдат лесни за поддръжка и разширяване. При разработката на софтуер се придържаме към собствена методология за управление на качеството, сетифицирана по стандарата за качество ISO 9001:2015. Подходът за управление на качеството, който прилагаме обхваща целия цикъл на разработка от край до край, за да се гарантира високо качество на разработката и максимален ефект при реализиране на крайните резултати, които да удовлетворят в пълна степен очакванията на клиента. 

Услугите, които предоставяме са

• Анализ на изискванията, специфициране, проучване на възможностите (feasibility study) 
• Проучване 
• Оценка на проект (Project Estimation) 
• Управление на проект 
• Изготвяне на дизайн спецификации, системна архитектура 
• Дизайн на потребителски интерфейс 
• Програмна реализация 
• Системна интеграция 
• Осигуряване на качеството
• Документиране 
• Обучение 

Имаме опит в следните специфични области

• Банки и финанси 
• Телекомуникации 
• Мобилни и безжични устройства 
• Автомобилна индустрия 
• Управление на товари 
• Строителство 
• Хранителна индустрия 
• Логистика 
• Правителствен сектор