Аутсорсинг услугите са средство за компаниите да получат външна помощ като се възползват от натрупаните чужди познания и опит, утвърдени практики и методологии по различни процеси, реализирайки максимална полза и значително намаляване на разходите. „Софтуерна компания“ ООД предоставя висококачествени аутсорсинг услуги във всички етапи от проучване, създаване на идея, проектиране, програмно кодиране, тестване, до поддръжка и по-нататъшно усъвършенстване.

Предоставяме гъвкав начин на работа: 

• сформиране на цял екип, който да работи изцяло за вашата компания или за ваш клиент 
• наемане на отделни ИТ експерти 
• възможност за отдалечена работа в офиса на „Софтуерна компания“, както и на място при вас

Предимства: 

• използвате готово изградена технологична инфраструктура, включваща офисни помещения, оборудване, комуникационни възможности, софтуер 
• висококвалифицирани софтуерни инженери със значителен опит в разнообразни области
• професионална комуникация – всички наши експерти използват работен английски език писмено и говоримо 
• стандартизирана и утвърдена методология за разработване на софтуер призната за съответствие с ISO 9001:2015  
• генериране на регулярни отчети за свършената работа 
• гъвкави схеми на заплащане с разумни ценови ставки и възможност за предоговаряне на условията