SC ERP е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси. Мениджърите на фирми и организации, които я прилагат, могат да постигнат следните цели:

Осигуряване на достъп до фирмената информация на всички служители, контролирани според тяхната позиция.
Лесно и удобно поддържане на всички регистри, свързани с организацията: фирми, физически лица, местоположения, продукти, счетоводни номенклатури и сметки, търговски обекти, складове, касови апарати, банкови сметки и др. в софтуерна система.
Концентриране на входящите, изходящите и вътрешните документи (имейли, факсове, писма, процедури, фактури, договори, декларации, лабораторни тестове и др.) на едно място, достъпно за оторизирания персонал.
Създаване на продажби, фактури, договори, документи за стоки, производство и пари, които автоматично генерират съответните записи в книгите от отговорните служители.
Мониторинг в реално време на финансовото състояние и материалните активи на организацията, задължения към доставчици и вземания на клиенти.
Поставяне на задачи и наблюдаване на техния прогрес.