Офшоринг

През последните 20 години ограниченията на офшорната софтуерна разработка стават все по-ясни: големи часови разлики между страните и съответно дълги забавяния, трудности при надзора и контрола, езикови бариери и по-висока уязвимост към кражби и измами. Дори и основният двигател на офшоринга – ниската цена, неотдавна беше поставен под въпрос: в случая на Индия, увеличенията на заплатите и по-високите режийни разходи за контрол и тестване, доведоха до намаляне на икономиите, които обиконовено се свързват с разходите за офшоринг.

Ниършоринг

Затова напоследък все по-често навлиза понятието ниършоринг (Nearshoring) – преместване на разработката на технологии в страни с по-нископлатена (но висококвалифицирана) работна ръка, но които са много по-близо до дома от традиционните офшоринг дестинации, като по този начин се улеснява управлението и контрола на работа. В частност, България е класирана като една от най-добрите европейски дестинация за ИТ аутсорсинг от А.Т. Kearney и е домакин на модерни ИТ центрове на мултинационални и местни компании. Те са съсредоточени най-вече върху разработката на софтуер за компании като SAP, IBM, HP, Coca Cola, и много други.

Ниършоринг - БългарияНай-често споменаваните причини за аутсорсинг в България са висококвалифицираните ИТ специалисти и езиковите познания на персонала – това включва не само на английски език, но и немски, руски, френски и италиански. Близостта на България до останалата част от Европа също е решаващ фактор в много случаи.

Софтуерна Компания ЕООД има дълга история на работа с международни клиенти и партньори в доставката на висококачествени софтуерни решения на приемливи цени. От създаването на платформа за зелена енергия, изпълнено съвместно с няколко европейски компании и университети, до разработването на софтуер за бизнес анализ за американски клиенти, ние имаме опита, професионалното отношение и умения, необходими за успешно сътрудничество с нашите клиенти за създаването на отлични софтуерни решения.