Третото пленарно заседание на проекта FLEXITRANSTORE

posted in: Новини | 0

8-9 април 2019, Севиля.

В севилския кампус на Университет Лойола се проведе третото пленарно заседание на консорциума, който разработва проекта FLEXITRANSTORE (Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентни трансмисионни мрежи със съоръжения за съхранение и голямо проникване на възобновяеми енергийни източници). FLEXITRANSTORE има 24 партньора и бюджет от 21,7 милиона евро, което го прави „един от референтните проекти, финансирани от Европейската комисия в рамките на програмата H2020 в областта на модернизацията на енергийните системи”, казва инженер Педро Родригес, директор на Loyola Tech.

Този международен проект има за цел да разработи нови технически решения за справяне с основния проблем, който пречи на масовото инсталиране на възобновяеми енергийни източници в Европа, тъй като тези енергийни източници имат висока вариабилност и не участват активно в регулирането на енергийната система, което води до нестабилност и неефективност, които застрашават работата на системата в някои случаи и поражда оперативни разходи в други.

В този смисъл, както обяснява директорът на Loyola Tech, Педро Родригес, „FLEXITRANSTORE има за цел да увеличи гъвкавостта на европейските системи за пренос на енергия, което ще сведе до минимум отрицателните ефекти от присъщата променливост на възобновяемите енергийни източници, увеличавайки надеждността на цялата система и позволявайки на Европа да изпълни амбициозната цел за 2030 г. да покрие поне 32% от потреблението чрез възобновяеми енергийни източници, като намали с 40% емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г. “.

Научно-технологичният институт на Университет Лойола (Loyola Tech) играе много важна роля в проекта FLEXITRANSTORE, тъй като технически води развитието на системите, които ще бъдат инсталирани в Гърция, Кипър и България. Работният екип на Loyola Tech разработва в своите лаборатории системата за експлоатация и контрол на големи батерии, които ще бъдат инсталирани в електрическите мрежи на тези страни. За да направи това, институтът координира работата си с други партньори по проекта, като Schneider Electric, Abengoa или General Electric, които интегрират развитието на Loyola Tech в своите екипи.

Източник: loyolaandnews.es