Създадохме декодиращ филтър, който позволява възпроизвеждане на MPEG-2 файлове с Windows Media Player.