Основната цел на този проект е да осигури система за проследяване и мониторинг на транспорта на концентрат на уранов оксид (UOC) на територията на няколко африкански държави.

Въз основа на SSR-6 на МААЕ „Правила за безопасен транспорт на радиоактивни материали“ (издание за 2012 г.), материалите с ниска специфична активност като UOC трябва да бъдат транспортирани по предварително определени маршрути с предварително зададени спирки. Всички данни, свързани с транспорта, се събират и оценяват чрез информационната система, която е достъпна за всички страни, включени в настоящите изисквания на проекта. Системата е напълно гъвкава, за да включва и други участници и страни в бъдеще.

Данните, свързани с местоположението на радиоактивни материали, се придобиват в реално време, като се използва GPS система, която се прикрепя към всяко превозно средство. Системата генерира записи в предварително зададени интервали от време.

Тъй като транспортните средства пресичат няколко граници, при преминаване на контролно-пропускателен пункт се генерира запис. Всеки запис съдържа идентификацията на превозното средство, идентификацията на контролно-пропускателния пункт и времето на преминаване.

Записите се генерират, когато се достигне и и напусне предварително зададена стоп точка.

Както граничните пунктове, така и спирките са част от предварително определен транспортен маршрут. Техните координати са вход към системата и техният обхват се открива автоматично.

В случай на инцидент по време на транспортирането, информация за него се вписва в системата – време и място на инцидента.