Софтуерна Компания участва в икономическия форум в Карпач, установява сътрудничество в областта на киберсигурността с полски партньори

posted in: Новини | 0

8 септември 2022

Поредното 31-во издание на Икономическия форум под мотото „Европа пред нови предизвикателства“ се проведе от 6 до 8 септември 2022 г. в хотел Gołębiewski, в Карпач, Полша. Участниците от областта на политиката, бизнеса, културата и науката се възползваха от предложената на съдържателна програма и съпътстващи културни събития. Дискусиите бяха насочени към ключови процеси и събития в Централна и Източна Европа. Градчето Карпач посрещна рекорден брой участници – повече от пет хиляди гости от шестдесет държави. През трите дни на форума те участваха в над 400 дебата, презентации и беседи. Софтуерна Компания беше един от българските участници.

На форума присъстваха: министър-председателят на Чешката република Петр Фиала, министър-председателят на Полша Матеуш Моравецки, председателят на Сейма Виктория Чмилите-Нилсен, министърът на земеделието на Украйна Микола Солски, министърът на инфраструктурата на Украйна Александър Кубраков, министърът на науката и технологичното развитие на Черна гора Билияна Шчепанович, заместник-председателяг на парламента на Латвия Бейтнере-Ле Гала, бившият министър-председател на Словения Янез Янша, бившият президент на Хърватия Колинда Грабар-Китарович, бившият министър-председател и настоящ президент на партията „Право и справедливост“ Ярослав Качински, кметът на Лвов Андрий Садови и комисарят на ЕК по земеделието Януш Войчеховски. Присъстваха и високопоставени бизнес лидери и известни преподаватели, като вицепрезидента на Австрийската национална банка Барбара Колм, вицепрезидента на TikToka Тео Бертрам, главния икономист на НАСА Александър Макдоналд, ректора на Нюйоркския университет Андрю Хамилтън , вицепрезидента на GE Hitachi Nuclear Energy Джон Бол и много други.

Шестте пленарни сесии на форума бяха доминирани от предизвикателствата, пред които е изправена Европа и – до известна степен – бяха базирани на специалния доклад на Варшавския Институт по икономика. Докладът обрисува съвременните тенденции и търси отговор на въпроса какво трябва да се направи, за да се постигне икономически ръст въпреки последиците от пандемията от Covid-19, войната в Украйна, растящата инфлация, липсата или ограничения достъп до суровини и влошеното обществено настроение.

В съществуващите днес условия Европа е изправена пред голямото предизвикателство да диверсифицира енергийните си източници, особено като се има предвид необходимостта да бъде независима от руските доставки на газ и петрол. Нужна е нова визия за енергийната сигурност на Европа, за да се увеличи икономическата устойчивост на Европейския съюз.

Една от основните тематични линии на Форума, която представляваше непосредствен интерес за Софтуерна Компания, беше посветена на международното сътрудничество в областта на киберсигурността. В павилиона за киберсигурност панелистите и участниците обсъдиха различни свързани теми. Някои от заключенията се отнасяха до финансирането на киберсигурността, което остава ключово предизвикателство както за публичния, така и за частния сектор. Основното предизвикателство е фактът, че прилагането на подходящи мерки и изграждането на компетентности изисква значителни разходи, чиято легитимност все още често се поставя под въпрос. В този контекст Полският фонд за киберсигурност беше представен като отличен пример за иновативен и ефективен механизъм.

Координираното разкриване на уязвимости (CVD) беше тема, която привлече специално внимание. Въпреки че организациите за сигурност се занимават с проблема от дълго време, разработването на стандарти и процедури в тази област остава недовършена работа. Той е разгледан в проекта на Директивата за мрежова и информационна сигурност (NIS 2) на Европейската комисия, която насърчава прилагането на регулациите за CVD във всички държави-членки на ЕС. NIS2 разширява каталога на субектите, попадащи в неговия обхват. Като правило всеки субект от видове и сектори, изброени в приложението към директивата, автоматично ще трябва да изпълнява задълженията, предвидени в NIS2. П роекто-директивата се придържа към основан на оценка на риска подходр като са добавени нови елементи, необходими за гарантиране на киберсигурността, като анализ на сигурността на веригата за доставки и използването на криптография. NIS2 предвижда санкции по модела на GDPR.

Агенцията на ЕС ENISA е призвана да помогне за хармонизирането на националните подходи към постигане на по-високи нива на киберсигурност. Например от ENISA се очаква да представи в близко бъдеще препоръки за Европейската система за сертифициране на киберсигурност за облачни услуги (EUCS). Тази европейска програма за сертифициране, разработена съгласно Ефздпейския Акт за киберсигурността, ще бъде стъпка напред към сертифицирането на облачни услуги в ЕС, като по този начин се укрепва суверенитета на европейския пазар.

Същите високи очаквания се отнасят и до  Европейския център за компетенции в киберсигурността, базиран в Букурещ, който се превърна в най-новата европейска структура в подкрепа на развитието на индустрията, технологиите и изследванията в областта на киберсигурността. Центърът, подкрепян от мрежата от национални координационни центрове на всяка държава-членка и киберобщността, има за цел да повиши способностите за киберсигурност, знанията и инфраструктурата, да насърчи киберустойчивостта и да допринесе за силна европейска екосистема за киберсигурност, свързвайки всички заинтересовани страни. Центърът също така управлява средства от Програмата за цифрова Европа, предназначени за киберсигурност.

Участниците във форума за киберсигурност отбелязаха, че кибератаките срещу критична инфраструктура стават все по-сложни по своя характер. Например неотдавнашни атаки доведоха до спирането на електропреносната мрежа на Украйна. Към днешна дата щетите са ограничени до финансови загуби, неудобство и негативна публичност, но кибератаките срещу критична инфраструктура имат потенциала да създадат сериозни проблеми, вариращи от прекъсване на услугата до физическа заплаха за човешкия живот. Оттук произтича необходимостта от подкрепа чрез външно финансирани проекти за Украйна и други нуждаещи се страни, за да могат те да увеличат капацитета си за предотвратяване на кибератаки.

В рамките на същия тематичен блок експертите разгледаха функционирането на системата на Европейския съюз за координиран отговор на кибератаки и заплахи, насочени към институциите на ЕС, държавите-членки на ЕС и външните партньори на ЕС. По време на дискусията експертите споделиха опит и поуки от прилагането на Инструментариума за кибер дипломация (CDT), който представлява набор от дипломатически мерки за координиран отговор на ЕС на киберзаплахи.

В изказването си на форума Ан Нойбербер, заместник-съветник по националната сигурност за кибернетични и нововъзникващи технологии, очерта приоритетите на администрацията на САЩ, цитирайки, наред с другото, готовността на Съединените щати да помогнат на Украйна и други партньори в изграждането на капацитет за устойчивост срещу кибер заплахи. Нейното изявление потвърди, че международните проекти в тази област придобиват спешност и важно значение.

Икономическият форум е най-значимата инициатива на Фондацията Институт за източни изследвания (FIES). Организиран от 1992 г., форумът се е доказал като една от най-големите и важни конференции в Централна и Източна Европа. Чрез установяването на диалог с организаторите от Института за източни изследвания Софтуерна Компания създаде възможности за бъдещо сътрудничество на Института с български организации и фирми.