Регулаторите от Замбия и Зимбабве съвместно проверяват пратката на радиоактивни материали на граничния пункт Чирунду между двете държави

posted in: Новини | 0

29 ноември 2021

Упражнението в реално време по прилагането на информационната система за проследяване (ITS), организирано в рамките на проекта SADC и включващо ДРК, Замбия и Зимбабве, е близо до завършване. Камионите, които започнаха пътуването си на 22 ноември от Лубумбаши, ДРК, преминаха в Замбия при Касумбалеса и във вечерните часове на 25 ноември достигнаха границата на Зимбабве на ГКПП Чирунду. Този граничен пункт е входна точка на едно спирка, където управлението на границата е интегрирано и се извършва от двете държави по едно и също време и място. Там Органът за радиационна защита (RPA) в Замбия и неговият хомолог в Зимбабве извършиха съвместно симулирана проверка на транспортния конвой.

По-късно същия ден д-р Бостер Диърсън Севила, директор, RPA – Замбия, и д-р Джастис Чипуру, главен изпълнителен директор, RPA-Зимбабве се срещнаха на границата, придружени от членове на техните екипи. Те обсъдиха отличното сътрудничество между регулаторните институции на двете съседни държави в областта на ядрената и радиационна безопасност и сигурност, както и възможностите за формализиране и разширяване на тези отношения чрез двустранен меморандум за обмен на информация и опит. Двамата официални лица оцениха помощта за изграждане на капацитет, оказана от Европейския съюз чрез Проект MC5.01/15B Подкрепа на южноафриканските държави в ядрената безопасност и предпазни мерки, изпълняван от ISTC. Те също така изразиха задоволство от предоставянето на ITS, полезния ИТ инструмент, разработен от Софтуерна компания, България, който предоставя данни в реално време за местоположението на наблюдавания контейнерен транспорт и позволява движението да се наблюдава на електронни карти.

Преди учението Софтуерна компания проведе обучение за използване на системата за проследяване, което продължи 5 дни и включваше участници от ДРК, Замбия и Зимбабве. По-рано, през 2019 г., подобно седмично обучение се проведе в Ливингстън, Замбия. Този път се проведе онлайн и привлече участници от две категории – държавни служители на ядрените регулатори и служители на други заинтересовани страни, по-специално транспортни компании, участващи в превози на уранов диоксид и радиоактивни материали. Участниците от органите по радиационна защита и други държавни агенции са 35 на брой, пет от които са жени. На изходния тест от обучението средният резултат достигна 74 процента от възможните максимални резултати. Групата от стажанти, която дойде от фирми, беше от 39 души, пет от които жени. На 26 ноември, на дистанционна церемония по закриване, Николай Пълов, изпълнителен директор, Софтуерна компания, връчи сертификати за участие на африканските партньори, завършили успешно курса. Един от тях, Диксън Мванджа, изрази мнението на мнозина, когато заяви, че системата за проследяване на информацията ще бъде много полезна в ежедневната му работа на пътя и ще препоръча компанията му да я използва последователно и систематично.