Онлайн обучение за безопасно транспортиране на ядрен материал в Южна Африка

posted in: Новини | 0

На 15 септември 2022 г. се проведе последната дейност в рамките на финансирания от ЕС проект за подкрепа на държавите от Южна Африка в областта на ядрената безопасност, който ISTC изпълнява през последните четири години. Това беше онлайн курс за безопасно транспортиране на естествено срещащ се радиоактивен материал (NORM). Курсът привлече вниманието на ядрените регулатори и оператори от членовете на ЮАОР и други африкански страни, включително директорите на агенциите за ядрено регулиране в Малави и Мозамбик.

Целта беше да се насърчат и улеснят регулаторните подходи към безопасното и сигурно транспортиране на радиоактивни материали в рамките на участващите в проекта държави-членки на SADC. Курсът позволи трансфер на знания от признати експерти в областта и стимулира участниците да идентифицират най-добрите практики. По този начин се улесни проактивно средство за поддържане и развитие на постоянно високо ниво на безопасност и сигурност за транспортирането на радиоактивни материали в региона на ЮАОР.

Тематичният фокус върху транспорта беше допълнен от презентация на ITS, един от основните резултати на Проект MC 5.01 15B. Това направиха Николай Пълов, главен изпълнителен директор, и Пламен Тончев, старши експерт в Софтуерна компания ЕООД, разработчик на системата. Освен по-голяма ИТ поддръжка, ITS предостави на своите потребители възможност за по-ефективно взаимодействие и обмен на информация, като по този начин насърчи консенсусно мнение по регулаторни въпроси на транспорта сред компетентните органи в Южна Африка.