В Ботсвана SADC Секретариатът се присъединява към групата партньори, ангажирани с изпълнението на проектната подкрепа за южноафриканските държави в областта на ядрената безопасност и защитни мерки

posted in: Новини | 0

27 ноември 2019, Габороне.

За първи път от началото на проекта MC 5.10 / 15 B Подкрепа на южноафриканските държави в ядрената безопасност и предпазни мерки, на съвместна среща на участващите в проекта страни и на мрежата за ядрени регулатори на SADC присъстваха представители на секретариата на SADC и правителството на Ботсвана. Свикан от ISTC в Габороне, само няколко дни след решението за удължаване на продължителността на проекта, срещата направи преглед на своите постижения и даде възможност за обсъждане на регионалното сътрудничество при хармонизиране на националното законодателство и укрепване на капацитета на специализираните органи, отговорни за радиационна защита, транспортиране на радиоактивни материали и изграждане на архитектура за ядрена безопасност, сигурност и защита.
Участниците в срещата обсъдиха ползите от информационната система за проследяване на информацията ITS на проекта за ядрените регулатори в държавите членки на SADC. Изпълнителният директор на Софтуерна компания EООД Николай Пълов отговори на въпроси, свързани със сигурността на споделяне на информация чрез ITS, уникалните функции на системата и възможността за разширяването и в други страни. Беше обсъдено и предстоящо обучение в Ливингстън по основна радиационна защита, ядрена безопасност и сигурност и използване на ITS.