Създадохме текстов редактор за езика Урду – езикът, използван в Пакистан и някои части на Индия. Стандартните редактори на Windows не могат да се използват за този език, поради някои значителни различия в азбуката: писането в Урду е отдясно наляво и символите имат различно представяне в зависимост от тяхната позиция в думата. Програмата използва конкретни шрифтове, които не са TrueType.