Предишният процес на клиента беше ръчно събиране на данните за медицинско облъчване, като всяко медицинско заведение попълваше и изпращаше хартиени формуляри до Национален Център по Радиобиология и Радиационна защита (НЦРРЗ). Ние създадохме автоматизирана система, в която потребителите подават по електронен път своите данни и те се събират автоматично в онлайн платформа. Това включи и функионалност за статистически анализ на събраните данни.