DSC_0352
DSC_0354
DSC_0363
DSC_0371
DSC_0383
DSC_0408
DSC_0439
DSC_0507
DSC_0514
DSC_0530
DSC_0555
previous arrow
next arrow
DSC_0352
DSC_0354
DSC_0363
DSC_0371
DSC_0383
DSC_0408
DSC_0439
DSC_0507
DSC_0514
DSC_0530
DSC_0555
previous arrow
next arrow

24-26 април 2019, Аруша.

За да се постигнат целите по програмата за обучение на Софтуерна компания, беше разработена задълбочена методология за обучение на целевата аудитория. Обучението се състоеше от тридневен блок с инструкции и включваше различни материали за обучение и сценарии. Накрая беше направен тест, за да се осигури овладяването на концепциите и целите на обучението.
Учебните материали включваха няколко PowerPoint презентации и сценарии, предназначени да позволят на обучаващите се да прилагат различните функционалности на ITS, както и заключителен тест.
Инструкторът преподаваше ITS фреймуърка и концепциите от слайд презентации. На различни интервали по време на обучението инструкторът представяше сценарии на обучаващите се, които бяха разделени на групи, за да завършат и да обсъдят своите решения. На класа беше дадена възможност за въпроси и отговори.
Изпитът се проведе в края на последния ден от обучението. Той беше съставен от двадесет въпроса, като за успешно преминаване беше нужно да се отговори правилно на най-малко петнадесет въпроса. Преминалите успешно получиха сертификат.