PACS Решения

Персонализирана и гъвкава PACS система, която може да се адаптира към малки клиники, както и към големи болници. Всички разработки на софтуера се основават на медицинските стандарти DICOM (цифрови изображения и комуникация в медицината).
Повече»

Консултации

Бизнес анализ, оптимизация на бизнес процесите, дефиниране на ИТ стратегия. Консултации по технологии и архитектура. Управление на проекти и внедряване на BI решения.
Повече»

Аутсорсинг

Наемете висококвалифицирани разработчици от екип от професионалисти за специфични ИТ проекти на вашата компания. Увеличете капацитета на вашите ИТ отдели, като се възползвате от знанията ни.
Повече»

BI Решения

BI система за анализ на големи бази данни с кубична структура, софтуер за управление на бази данни и извличане на данни. Визуализация на резултатите от анализа под формата на графики и таблици, използвайки гъвкави техники на многоизмерни заявки. Разработване на многомерни бази данни.
Повече»„Софтуерна компания“ ЕООД е българска фирма, специализирана в разработването на софтуер. От 1996 г. компанията предлага широк спектър от висококачествени услуги в разработването, доставката и поддръжката на софтуер в България.

Нашето ключово пазарно предимство е възможността за използване на богат опит в този сектор, мрежа от местни и международни партньори и много конкурентна ценова стратегия за предоставяне на качествени софтуерни решения.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016. Компанията притежава и CE Mark сертификат.

„Софтуерна компания“ ЕООД е най-големият доставчик на PACS решения в България.

Софтуерна компания“ управлява AI проекти и работи с лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“.