Профил на фирмата

EAGLE Solar
Online data collection platform for national dose surveys in radiology
PACS system
Arrow
Arrow
Slider

Кои сме ние

Софтуерна компания EООД е българска фирма, която специализира в разработката на софтуер. От 1996 г. Компанията предлaгa широка гама от висококачествени услуги свързани с разработването, доставката и поддръжката на софтуер.

Нашето ключово предимство на пазара е богат опит в този сектор, голямата мрежа от местни и международни партньори, съчетани с конкурентна ценова стратегия на качествени софтуерни решения. Компанията също така е ISO 9001:2008 и ISO 13485:2012 сертифицирана и има CE Mark сертификат.

Нашите проекти

Софтуерна компания EООД предлага отлични продукти и управлява софтуерни проекти през всички фази на развитие на продукта – от уточняване на изискванията и формулиране на задание до дизайн, кодиране, тестване и разпространение. Работим с нашите местни и международни партньори в следните области:

  • Медицински софтуер – PACS и RIS
  • Софтуер за управление на база данни, Data Warehousing, Business Intelligence
  • Софтуер за зелената енергетика и енергийна ефективност
  • Разработка на софтуер за Windows
  • Уеб сайтове
  • Мобилни и облачни решения

Софтуерна компания EООД е най-големият доставчик на PACS решения в България.

Използвани технологии

Софтуерна компания ЕООД има опит в разработването на софтуер чрез различни пакети и среди. Най-често работим с Visual C#, Visual C++ и Microsoft Visual Studio. Ето и пълният списък:

  • Visual C# и .NET
  • Visual C++ (ActiveX, MFC, COM, ATL, OpenGL, Direct Show, ADO, OLE DB, ODBC)
  • Бази данни: Microsoft Analysis Services, OLAP, MS SQL Server, MS Access, MySQL
  • Web mastering: Java,JSP, .NET, ASP, XML,HTML5, DHTML, Flash, XSLT,  Java Script, VBScript

Също така прилагаме система за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO 9001: 2008 и ISO 13485:2012. Системата обхваща процесите на разработване, внедряване и поддържане на софтуерни продукти и е преминала нужните сертификационни одити.